porąbać


porąbać
Dać się porąbać (w kawałki) za kogoś, za coś zob. dać 11.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • porąbać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IIa, porąbaćbię, porąbaćbie, porąbaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} używając siekiery, topora itp., podzielić coś, najczęściej drewno, na kawałki; połupać, rozłupać : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • porąbać — dk IX, porąbaćbię, porąbaćbiesz, porąbaćrąb, porąbaćał, porąbaćany 1. «rąbiąc pociąć, połupać coś na kawałki» Porąbać drzewo na opał. Porąbać stare sprzęty. ◊ Ktoś dałby się za kogoś porąbać «ktoś jest komuś bezgranicznie oddany, gotów na śmierć… …   Słownik języka polskiego

  • dać — 1. Da Bóg; jak Bóg da «jeżeli wszystko dobrze się ułoży»: Za tydzień, jak Bóg da, będziemy już w kraju... Z. Kossak, Pożoga. 2. Dać coś poznać komuś; dać coś komuś do poznania, do zrozumienia «uzewnętrznić coś, uświadomić coś komuś, pozwolić się… …   Słownik frazeologiczny

  • dawać — 1. Da Bóg; jak Bóg da «jeżeli wszystko dobrze się ułoży»: Za tydzień, jak Bóg da, będziemy już w kraju... Z. Kossak, Pożoga. 2. Dać coś poznać komuś; dać coś komuś do poznania, do zrozumienia «uzewnętrznić coś, uświadomić coś komuś, pozwolić się… …   Słownik frazeologiczny

  • dać się — 1. Dać się lubić «być miłym, zasługiwać na sympatię»: Waluś prędko oswoił się z internatem. Był miłym dzieckiem, dawał się lubić. I. Newerly, Pamiątka. 2. Dać się poznać jako ktoś «okazać się jakimś»: Bronisław Czech, urodzony w 1908 roku w… …   Słownik frazeologiczny

  • dawać się — 1. Dać się lubić «być miłym, zasługiwać na sympatię»: Waluś prędko oswoił się z internatem. Był miłym dzieckiem, dawał się lubić. I. Newerly, Pamiątka. 2. Dać się poznać jako ktoś «okazać się jakimś»: Bronisław Czech, urodzony w 1908 roku w… …   Słownik frazeologiczny

  • kawałek — Ciężki kawałek chleba zob. chleb 2. Dać się porąbać, posiekać w kawałki za kogoś, za coś zob. dać 11. Urwać kawałek czasu zob. urwać 1 …   Słownik frazeologiczny

  • kawałek — m III, D. kawałekłka, N. kawałekłkiem; lm M. kawałekłki 1. «niewielka część jakiejś całości; odcinek, fragment, urywek czegoś» Kawałek chleba, mydła, papieru, tortu. Nauczyć się kawałek wiersza. Przepisać kawałek tekstu. Brać kawałek czegoś, dać… …   Słownik języka polskiego

  • nałupać — dk IX, nałupaćpię, nałupaćpiesz, nałupaćłup, nałupaćał, nałupaćany «dużo czegoś połupać, drobno porąbać» Nałupać drzewa na rozpałkę …   Słownik języka polskiego

  • napłatać — dk I, napłataćam, napłataćasz, napłataćają, napłataćaj, napłataćał 1. «dużo czegoś rozpłatać, rozciąć wzdłuż, porąbać na części» Napłatać wiele ryb. 2. przestarz. «spowodować, zrobić, wyrządzić wiele złego; nabroić» dziś tylko w zwrocie: Napłatać …   Słownik języka polskiego